top of page

Rákóczi művelődéstörténeti vetélkedő!


A Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány (KMOA) a Külgazdasági és Külügyminisztérium és Magyarország Ungvári Főkonzulátusa támogatásával művelődéstörténeti vetélkedőt szervez II. Rákóczi Ferenc születésének 340., újratemetésének 110. évfordulója alkalmából. Az egyedülálló „kárpátaljai” magyar identitás nem lehetett volna meg a régmúlt mondái és legendái nélkül. Az egyszerű emberek a rideg valóság helyett sokszor a mesék és csodás történetek világába menekültek, ahol a jó mindig győz és az egyszerű ruszin béresgyerekből is lehet koronás magyar király. Egy népnél akkor történik meg az igazi identitásvesztés, amikor elfeledi őseit. Ennek a következő lépése az anyanyelv elvesztése. Az ilyen nemzetek pedig elvesznek a népek nagy tengerében, s az idő múlásával a múltunk csupán egy fejezet lesz a történelem szürke lapjain. Mi kárpátaljai magyarok az elmúlt évszázadok során szinte saját nemzeti mitológiát teremtettünk. Az “igazságos Mátyás király” mellett (aki a mondákban a ruszin nép egyszerű, szántóvető gyermeke) II. Rákóczi Ferenc az a másik történelmi személyiség, aki a népi folklór világában is otthonra. II. Rákóczi Ferenccel kapcsolatban olyan motívumok is előkerültek, amelyek az ókori mitológiákban, illetve Észak-Európa népeinek hagyományaiban fordulnak elő: a hőst nem fogja a kard, a golyó; az alagúton való menekülés; a fordított patkó a lovon az ellenség megtévesztésére; a csodás jelek; jósálmok; ál¬ruhában való igazságtevés stb. Az ugocsai néphagyományban ehhez csatlakozik még a táltos paripa, illetve a hős Turulmadár is, mint a fejedelem segítője. A Beregben és Ugocsában fennmaradt történeti mondahagyomány azt mutatja, hogy ezeken a területeken a nép történetében különösen jelentős, a folklórban mély nyomot hagyó idő volt a kuruc kor, a Rákóczi-szabadságharc, maga Rákóczi, akinek az alakja kö¬ré lényegében mítosz teremtődött és személye történelemfelettivé vált. A néphagyományban a legnagyobb erő rejlik, különösképpen akkor, ha azzal egy ország lakosságának többsége (esetünkben a magyarok, ruszinok, románok) azonosul és ha az egyéni és közösségi igényt elégítik ki. Rákóczi alakja több volt, mint mondahős, népdala¬ink, népművészetünk ihletője. Személyisége mind a magyarság, mind a közös ha¬zában élő más népek többsége számára jelképpé vált, a szabadság jelképévé. Történelemkönyvek, szónoklatok nélkül is azon tudatformáló erőt képvisel, amely a társadalom széles rétegeinek nemzeti identitását határozta meg nem csak a nemzethatárainkon belül, hanem mindenütt, ahol magyarok élnek. Ennek a nemzeti mitológiának a tovább éltetése az egyik fontos feladata a jelen programnak is. Nagy szükség van nemzeti és történelmi kapaszkodókra, hiszen a herderi jóslat – miszerint mi magyarok pusztulásra vagyunk ítéltetve itt a Kárpát-medencében – még mindig itt lóg a fejünk felett.. Sajnos a történelmünkkel kapcsolatos tudáshiányos állapot az iskolákban is tetten érhető, ezért a II. Rákóczi Ferenc személye, az általa vezetett szabadságharc köré felépülő művelődéstörténeti vetélkedő egyik alapvető feladata, hogy a médián, a modern információhordozók (webfelület, Facebook) révén megismertesse a fiatal nemzedékkel őseik hagyatékát, s rácáfoljon Herder jóslatára, amely szerint olyan nép, melynek nincs múltja, nincs jövője sem. A program reményeink szerint nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy mind a felnövekvő nemzedék, mind pedig az azt figyelemmel kísérő közönség újabb információkat szerezzen II. Rákóczi Ferenc személyiségéről, az általa vezetett szabadságharc eseményeiről, illetve azok következményeiről. A vetélkedőre a középiskolák, líceumok, gimnáziumok felső tagozatos diákjai (10–11. osztály) 4 fős csapatainak (+ 1 felkészítő tanár) jelentkezését várjuk az alábbi e-mail címen: kmoalap@gmail.com. A jelentkezési lapban az alábbi adatokat kell feltüntetni: a versenyzők neve, elérhetőségei (cím, telefonszám, e-mail), a felkészítő tanár adatai, elérhetőségei. A jelentkezési lapot 2016. szeptember 15-ig kell a KMOA e-mail címére megküldeni. A vetélkedő 5 fordulóban zajlik: a vetélkedőre bejelentkezett csapatok az 1–5. fordulóban a felkért szakértők (egyetemi tanárok) által a középiskolai/gimnáziumi tudásszintnek megfelelő kérdéssorokat oldanak meg, illetve esszéket írnak (a felkészüléshez az alapítvány elektronikus hozzáférést biztosít a rendelkezésre álló szakirodalomhoz). A bíráló bizottság pontozza a feladatok megoldásait, amelyek alapján felállítanak egy rangsort, amely alapján 6 csapat meghívást kap 5. fordulóra, amelynek az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara ad otthont. Itt a versenyzők élőben vehetnek részt a megmérettetésben, majd az összesített pontszámok alapján az értékelő zsűri hozza meg a végső döntést a helyezésekről. A zsűri döntése alapján a csapatok az alábbi díjazásban részesülnek: 1. helyezett: a 4 fős csapat + kísérőtanár egy 1 napos magyarországi és szlovákiai jutalomkirándulásban részesül utaztatással, teljes ellátással (szállás, étkezés), programokkal (Sárospatak, Borsi, Kassa meglátogatása). 2–3. helyezett: értékes tárgynyeremények. 4–6. helyezett: értékes könyvcsomagok. A vetélkedő egyik fontos feladata, hogy a versenyben részt vevő csapatok, iskoláik, illetve a média révén az olvasók pontosabb képet kapjanak a Rákóczi-szabadságharc kitörésének előzményeiről, okairól, menetéről, annak következményeiről, a szélesebb olvasóközönség számára is lehetőséget biztosítanak olyan információk elsajátítására, amelyekkel egy magára valamit is adó, művelt embernek rendelkeznie kell. A felhívás, a jelentkezési lap, a feladatok, illetve a felkészülést segítő szakirodalom hozzáférhető lesz a KMOA honlapján (www.kmoa.in.ua), illetve a velünk együttműködő média (Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó) hasábjain, illetve online felületein, valamint a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (www.kmmi.org.ua) és az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara (www.magyarkar-une.org) honlapjain, illetve Facebook-profiljain is. A fordulók lezajlása után a megfejtések is felkerülnek az említett felületekre, illetve a vetélkedő lezárása után a teljes anyag (a kérdéssorok, a megfejtések, az elkészült esszék) is publikálásra kerülnek, azokat a KMOA egy kiadvány formájában is meg kívánja jelentetni. Információs partnerünk a Kárpáti Igaz Szó és a Kárpátinfo. Jó vetélkedést kívánunk mindenkinek! Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány


KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page