top of page
kormany-tamogatas.png
SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Támogatott szervezet neve:        Kárpátaljai Magyar Felsőoktatás Fejlesztéséért Jótékonysági Alapítvány

Támogatási szerződés száma:   BGA/6252/ 2018. év

Támogatás címe:                         Tudományos kutatói ösztöndíjak biztosítása az UNE UMOTI tanárai számára

Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél (ismertesse a megvalósított feladat célját, megvalósult program konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény esetén a megvalósult napi programtervet stb.):

Az elmúlt években a Magyar Kormány – ezen belül a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Kormánybiztosság révén sikerült biztosítani az Ungvári Nemzeti Egyetemen zajló magyar nyelvű oktatás működtetését és fejlesztését. Ennek a támogatásnak köszönhetően sikerült számos fontos beruházást elindítani, amelyeket a remények szerint az idei esztendőben is folytatni tudnak. Munkánk kiszámíthatósága érdekében minden esztendőben megpróbálunk megfelelő forrásokat felkutatni azoknak a programoknak a megvalósítására, amelyek munkánkat meg inkább színvonalassá képesek tenni. Az elmúlt években megfogalmazott egyik fő célunk az ukrajnai magyarság alapvető célja az ukrajnai magyar értelmiség legképzettebb rétegének itthon tartása, amelynek egyik fő eszköze a tudományos kutatás intézményesítése és az esélyegyenlőség biztosítása a kutatóintézetekben. Az egyetemi tudományos tevékenység támogatására az elmúlt években számos programot sikerült elindítanunk, aminek köszönhetően jelentős fejlődést sikerült generálni a tudományos kutatások, illetve ehhez kapcsolódó publikációs tevékenység terén. 

Ebben nagy segítségünkre van, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete megkapta a Nemzeti Jelentőségű Intézmény státust. A program 2018. január 1–december 31. között zajlott, amelynek közvetlen érintettjei az UNE UMOTI-n oktató tanárok, illetve adminisztratív munkatársai (kb. 50 fő), akik munkájuk végzéséhez tudományos-kutatói ösztöndíjat kapnak. A támogatások révén sikerült megállítani a tudós társadalom elvándorlását, illetve megfelelő utánpótlását is.

 

A jóváhagyott támogatási összeget a KMFFAJA a benyújtott költségvetésnek megfelelően használta fel.

 

A program révén 44 egyetemi tanár és adminisztratív munkatárs részesült tudományos-kutatói ösztöndíjban és 26 diák részesült tandíj-visszatérítésben. 

Ezúton köszönjük a támogató Bethlen Gábor Alap segítségét!

KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page