top of page

Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium

                                            

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium olyan magyar tannyelvű állami tanintézmény, amely Kárpátalja oktatási rendszerében a tehetséggondozást tűzte ki fő céljául. Jogelődje, a Magyar Állami Királyi Főgimnázium 1895-től működött városunkban, Beregszászban. A szovjethatalom évei alatt működését megszüntették, abban az időben ilyen jellegű oktatási forma egyáltalán nem létezett. A gimnázium 1991-ben Ukrajna függetlenné válásának évében indult újra nyolcéves képzés formájában. 2011-ben az ukrán törvényhozók úgy döntöttek, hogy az iskolai oktatást 11 évesre szűkítik (annak ellenére, hogy 2001-ben a 12 éves rendszert indították el), így a gimnázium a továbbiakban hétéves lett.
A tanintézmény a XX. század elején épült kollégiumnak tervezett épületben működik, 377 diák tanul benne. Az épületben az egykor hálószobáknak tervezett szűkös helyiségekben 17 tanterem van. A gimnáziumban 80 férőhelyes kollégium is működik. A könyvtár helyszűkével küszködik, nagyok kicsi az olvasóterem, nincsenek tanulószobák. A gimnázium nem rendelkezik tornateremmel, sportlétesítményekkel, továbbá a rendezvények lebonyolítására alkalmas nagyteremmel sem.
A gimnázium ilyen mostoha körülmények között is próbál eleget tenni az ukrajnai és magyarországi tanterveknek. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az újraindult gimnázium eddigi 16 kibocsátásának 618 diákjából 90 % folytatta és folytatja tanulmányait Ukrajna és Magyarország felsőfokú tanintézményeiben. Megjegyezendő, hogy a fele Magyarországon tanult vagy tanul, és a főiskolai illetve egyetemi oklevelekkel rendelkező volt diákjaink túlnyomó többsége nem tért vissza Kárpátaljára, ami elsősorban az életkörülményekkel magyarázható.

 

Igazgató: Szabó Árpád

Cím: 90202, Beregszász, Szőlőhegy út 25.
Tel.: (+380 3141) 2-20-95, 2-20-76
E-mail: bermagim@gmail.com
www.bermagim.org

KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page