top of page

   A Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány, miként alapítói – az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség, a Kárpátaljai Református Egyház, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye, a Munkácsi Görög Katolikus Püspökség – a teljes szintű, azaz az óvodától a főiskoláig/egyetemig terjedő magyar oktatási rendszer kialakítását, illetve fenntartását és működtetését tartja elsőrendű feladatának.
   2004-ben alapdokumentumai megfogalmazásakor a következő célokat tűzték ki: „segítséget nyújtani „Az ukrajnai nemzetiségi kisebbségekről” szóló törvény 7. cikkelyében megfogalmazott problémák megoldásához, erősíteni, fejleszteni azon tanintézmények, karok anyagi¬-műszaki bázisát, ahol a magyar nemzeti kisebbség képviselői részesülnek alap-, középszintű és felsőoktatásban; javítani tankönyvekkel, illetve más taneszközzel való ellátásukat, elősegíteni számítógép-állományuk bővítését; a könyvtárak, módszertani termek létrehozását; elősegíteni a magyar tanintézmények tanárainak szakmai fejlődését, továbbképzését; megfelelő körülményeket biztosítani az eredményes munkához; további magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények létrehozásának támogatása (karok, kihelyezett tagozatok létrehozása ukrajnai felsőoktatási intézményekben); szakmai segítséget nyújtani a magyar tannyelvű felsőoktatási intézményekből kikerült végzősök elhelyezkedésének biztosítására"
      Az elmúlt 12 esztendő bebizonyította, hogy az alapítók szándéka helyes volt, amit számos olyan program megvalósítása követett, amelyek az oktatástól  a kultúráig, a sporttól az ifjúsági kérdésekig, az egyházi és szociális szférától az informatikáig, a hagyományok őrzésétől a képzőművészetekig terjednek. A Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítvány sikeresen beírta nevét a kárpátaljai közéletbe. A felsőoktatási intézmények és a közművelődési programok sikeres bonyolításában végzett munka elismeréseként 2008–2010 között a alapítvány bekerült a Nemzeti Intézmények és Programok közé.


 

KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page