top of page
megvalosult_a_magyar_kormany_tamogatasaval_bga_alap.jpg
Skjermbilde 2023-09-01 kl. 11.41.38.png

Köszönetnyilvánítás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

 

Minden teljesítmény sokak hozzájárulásával születik. Ez most is így történt.

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium köszönetét fejezi ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és mindazoknak, akik közreműködésükkel, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy tanintézményünk bekerülhessen a nemzeti intézmények sorába.

Nagy jelentőséggel bír ez számunkra, ugyanis kiemelt feladatunknak tartjuk a magyar—magyar kapcsolatok ápolását, nemzettudatunk erősítését, szülőföldünkön történő egyéni és közösségi boldogulásunkat, anyagi, szellemi gyarapodásunknak elősegítése és kultúránknak megőrzése érdekében.

Gimnáziumunk közössége minden erőfeszítést megtett és a jövőben is meg fog tenni,

hogy vállalt küldetésének: a tehetséggondozásnak a mindennapi oktató-nevelő munka révén is eleget tegyen. Emberi erőforrásainkat maradéktalanul kiaknázzuk e tekintetben, az anyagi eszközöket pedig — állami vagy állandó jellegű anyaországi finanszírozás hiányában — az Önök támogatásához hasonló forrásokból igyekszünk előteremteni.

A BGA/5643/4/2020 iktatószámú pályázat révén az intézmény iskolabuszának szervizelése valósult meg.

KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page