top of page

Történelem szak

 

A magyar történelem és európai integráció tanszék feladata, hogy magasan képzett pedagógusokat, kutatókat, illetve a nemzetközi kapcsolatokban és az európai integrációs folyamatokban jártas szakembereket képezzen. A tanszéken nappali és levelezői tagozat működik, a baccalaureusi szint megszerzése után a diákok magiszteri diplomát szerezhetnek, a tudomány iránt elkötelezettek pedig PhD tanulmányokat folytathatnak. Végzőseink közül jelenleg is közel harmincan tanulnak Magyarország és Ukrajna különböző doktori iskoláiban.  

Nagy hangsúlyt fektetünk a diákok tudományos továbbképzésére. Hallgatóink számos magyarországi egyetemen vettek részt kutatási programokban és tehetséggondozási pályázatokban. A tanszék diákjai kezdeményezésére megalakult a Rákóczi Ferenc Történelmi Tudományos Társaság.  A hallgatók helyi és nemzetközi tudományos fórumokon, köztük diákköri konferenciákon mutatják be kutatási eredményeiket. A tanszék diákjai számára külön publikálási lehetőséget biztosítunk a NORTIA című tanszéki kiadványban, illetve az intézet Tudományos Közlemények című kiadványában.

A tanulmányokat modern számítástechnikai szaktanterem, a kollokviumokra és a gyakorlati órákra való felkészülést pedig magyar szakkönyvtár (Bercsényi Miklós Könyvtár) biztosítja.

Az első évfolyamos diákok a nyári szünetben régészeti ásatásokon vesznek részt Magyarországon, illetve Kárpátalján. A második évfolyamos diákok etnológiai gyakorlat keretében meglátogatják Közép-Európa múzeumait és terepgyakorlaton vesznek részt Kárpátalán. Emellett nagy súlyt helyezünk a Kárpátalja településeinek vizsgálatára, a népszokások és a hagyományok felkutatására. A harmadikos diákok múzeumi-levéltári gyakorlaton, az utolsó évfolyamos hallgatók pedig Kárpátalja iskoláiban pedagógia gyakorlaton vesznek részt, ahol vidékünk jól képzett tanárai mellett sajátítják el a pedagógusi attitűdöket.

 

Elérhetőségeink: www. magyarkar-une.org

88 000 Ungvár, Universitetska (Egyetemi) út. 14/A, 518. sz.

Tel.: +380 664905294 (Imre Gyula igazgatóhelyettes).

KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page