top of page

                    Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok szak

 

A nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok szakirány teljesértékű képzése 2013 óta folyik az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben. A szakirány oktatási és tudományos hátterét a magyar történelem és európai integráció tanszék adja, mivel az itt folyó képzések és oktatott tantárgyak álltak a legközelebb az új képzés tartalmi szerkezetéhez. A tantárgyak oktatása nagyrész magyar nyelven folyik, ami Kárpátalja geopolitikai helyzete és az Európai Unió határövezetének közelsége miatt fontos a későbbi elhelyezkedés miatt. A szakirány diákjai a magyar és az ukrán nyelv mellett magasabb képzett tanárok révén az Európai Unió más nyelveit is elsajátítják. Jelenleg három évfolyamon, nappali és levelező tagozaton zajlik, a baccalaureus szint mellett lehetőség nyílt a magiszteri szintű diploma megszerzésére.

Az idei tanévben sikerült bővíteni a szakirány anyagi-műszaki bázisát – átadásra került a nemzetközi kapcsolatok szaktanterem, az elsajátított tudásanyag elmélyítése érdekében diákjaink szakmai tanulmányutakon, gyakorlatokon vesznek részt a különböző külügyi és diplomáciai intézményekben. Fontosnak tartjuk, hogy az intézményesített kapcsolatok keretében diákjaink és tanáraink bekapcsolódjanak a magyarországi nyári egyetemek, illetve részképzések munkájába.

Mi leszel, ha nagy leszek és kézhez kapod a diplomád?

– A paletta igen széles, hiszen a baccalaureusi szintnél ez a diplomácia, a politika és a turisztika szakértője lehet, míg a magiszteri diploma megszerzésével ez kibővül a politológiával, a szakfordítással, a nemzetközi elemzővel.

KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page