top of page

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete felvételt hirdet a 2017–2018-


1. Magyar nyelv és irodalom (nappali és levelező tagozat)

2. Matematika és informatika (nappali tagozat)

3. Fizika és informatika (nappali tagozat)

4. Történelem (nappali és levelező tagozat)

5. Nemzetközi kapcsolatok, társadalmi kommunikációs és regionális stúdiumok (nappali és levelező tagozat)

A felvételi kampány az Ungvári Nemzeti Egyetemen 2017. július 10-ével startol el. A felvételi bizottság az egyetem főépületében (Ungvár, Universitetska/Egyetemi u. 14.) működik, munkarendje (közép-európai idő) az alábbi:

Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételizni szándékozó diákokat a kar munkatársai egy későbbiekben megjelölt teremben fogadják, hogy segítséget nyújtsanak a jelentkezéshez, illetve az elektronikus regisztrációhoz.

Baccalaureus (BSc alapképzés)

Magiszter (MsC mester) képzés:

Az Ungvári Nemzeti Egyetemre elektronikus úton, vagy személyen, a felvételi bizottságnál lehet felvételire jelentkezni. Amennyiben a személyes jelentkezési formát választja, az alábbi okmányokat kell bemutatnia:


– meghatározott formájú kérvény (a felvételi bizottságban segítenek kitölteni);

– személyazonossági igazolvány (és másolata);

– születési anyakönyvi kivonat (a személyazonossági igazolvánnyal még nem rendelkező személyek részére), más a személyazonosságot és állampolgárságot igazoló dokumentum (és másolata);

– katonakönyv vagy egyéb nyilvántartási okmány a 17. életévüket betöltött fiatalemberek részére (és másolata);

– eredeti érettségi bizonyítvány, annak melléklete;

– a független tesztelés eredményeit igazoló eredeti szertifikátok;

– az alkotói versenyen, alkalmassági beszélgetésen, vagy belső felvételi vizsgán való részvételt alátámasztó dokumentum (amennyiben van ilyen);

– 4 darab 3x4 cm méretű színes fénykép.

A papíralapú beadványban a felvételiző engedélyezi személyi adatainak a felhasználását. A felvételi bizottság igény szerint hitelesíti az érettségi bizonyítványról és a szertifikátokról készült másolatokat.

Az egyetemi felvételihez kizárólag a 2016-ban és 2017-ben szerzett szertifikátok nyújthatók be. Ezek az Ukrán-Magyar Felsőoktatási és Tudományos Intézetben az alábbiak:


Újdonságok a felvételiben:

  1. Az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételizhetnek azok a diákok, akik sikeresen befejeztek valamilyen koledzset, s megszerezték az „ifjú szakember” (молодший среціалист) végzettséget. Az ilyen diákok a diplomájuk alapján felvételit nyerhetnek az intézetben zajló valamennyi képzési forma 2. évfolyamára.

  2. Megfelelő alapképzéssel (baccalauresus szintű diplomával) rendelkező hallgatók keresztfelvételi alapján felvételt nyerhetnek az intézetben zajló 1-2 különböző szakra.

  3. Várjuk a középiskolai érettségivel, illetve alapképzéssel rendelkező külföldi diákok jelentkezést az intézetben zajló valamennyi képzési formára. Az Ungvári Nemzeti Egyetem felvételi szabályzata értelmében a külföldi hallgatók a megfelelő okmányaik benyújtása mellett alkalmassági beszélgetésen vesznek részt azon a nyelven, amelyen oktatásban részesültek.

  4. Az Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Tanácsa (Szenátusa) döntése értelmében az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe felvételiző diákok a történelem, matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom szakokra harmadik vizsgaként a magyar nyelvet is választhatják. A magyar nyelvvizsgát az Ungvári Nemzeti Egyetemen lehet majd letenni. A magyar filológiai tanszék tanárai elkészítették a felvételi tesztfeladatok gyűjteményét, amelyet ajánlunk minden felvételiző figyelmébe! A gyűjtemény könyv formájában is kézbe vehető.

http://magyarkar-une.org/wp-content/uploads/2017/02/Magyar-nyelv-tesztek-2017.pdf

Azaz, ha valakinek csak 2 (kettő) emelt szintű vizsgája volt sikeres az idei, vagy múlt évi független tesztelések során, az is jelentkezhet az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézetbe és próbát tehet a magyar nyelvi belső vizsgával.

Miért jó nálunk tanulni?


- Egyetemünk – az 1613-ban alapított ungvári Drugeth Gimnázium egyik jogutódjaként – Ukrajna egyik legrégebbi tanintézménye, amelyet az ukrajnai egyetemek TOP-200-as listáján az ott folyó oktatási és tudományos munka alapján a 34. helyre rangsoroltak. 12 000 diákunkat – amelyből kb. 1000 magyar ajkú fiatal – 65 szakon a legjobban felkészült tanárok, köztük 120 professzor és 550 docens oktatja.

– Az egyetemen 1965 óta folyik magyar nyelvű oktatás. A 200-ban létrejött Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karon (2017 áprilisától Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet) több mint 300 diák tanul anyanyelvén a választott szakon. Diákjainknak jól felszerelt könyvtárat, számítógépes szaktantermeket, matematikai, fizikai laboratóriumot, nyelvi, helytörténeti-régészeti, nemzetközi kapcsolatok szaktantermet, tanulmányi átlagtól függően havi 1600–2100 hrivnya állami, illetve külföldi ösztöndíjat, támogatott külföldi tanulmányutakat, részképzéseket és más támogatásokat biztosítunk.

- A diákok számára a Bercsényi Miklós Kollégiumban európai színvonalú lakhatást, kulturált körülményeket, sportolási és egyéb feltételeket biztosítunk. Az egyetemi diákönkormányzat és a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége segítséget nyújt az egyetemi és a kollégiumi beilleszkedésbe, bevonva az érdeklődőket az itt zajló sokszínű programokba.

- A végzősök baccalauresus (BsC) és mester (MsC) fokozatú képzési szinten jutnak diplomához. Az egyetemen doktori iskola (PhD-képzés) is működik.

- Magyar diákjaink számára a hazai munkaerőpiacon való érvényesülés, a kettős kötődés, magyar és az ukrán nyelv emelt szintű elsajátítása, szakmai vállalása érdekében 4 éven át speciális ukrán nyelvű kurzusokat szervezünk.

– A választott szakkal párhuzamosan a más szakokon való tanulás lehetőségét is felkínáljuk. Továbbá biztosítjuk az itt tanulók számára az UNE-ELTE (a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem) közös tanulmányi programjának keretében a kettős diploma megszerzésének lehetőségét Ungváron és Budapesten, amelyet a világon mindenhol elismernek.

A felvételi eljárással kapcsolatban bővebb információt honlapunkon www. magyarkar-une.org, valamint Facebook oldalunkon


További felvilágosítással a dékáni hivatal munkatársai készséggel állnak rendelkezésre:

88 000 Ungvár, Universitetska (Egyetemi) út. 14/A, 518. sz. iroda

tel.: +380 664905294 (Imre Gyula igazgatóhelyettes). 
KMOA-Logo-(raszter,-színes,-fehér-ovális-háttérrel).png
bottom of page